ÚČTOVNÍCTVO


V oblasti účtovníctva poskytujeme:


Vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
Zostavenie účtovnej závierky spoločností
Vypracovanie daňového priznania vrátane príslušných príloh
Zavedenie účtovnej osnovy v novovzniknutej spoločnosti
Účtovné poradenstvo a optimalizácia v účtovnej evidencii
Vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
Revízia (kontrola) účtovníctva a rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobiavedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
Zostavenie a podanie daňového priznania DPH
Zostavenie a podanie kontrolného výkazu k DPH; vykonávame aj detailnú kontrolu údajov na všetkých odberateľov a dodávateľov (správnosť IČO, DIČ, IČ DPH, vedenie na zozname daňových dlžníkov)
Zostavenie a podanie súhrnného výkazu
Zastupovanie pred orgánmi finančnej správy

Spoločnosť Tax Reliability s.r.o., Liptovská 366, 900 42 Miloslavov má uzatvorené Komplexné poistenie podnikateľov
za výkon odbornej profesie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

© 2014 Tax Reliability s.r.o.