Cenník - Podvojné účtovníctvo:


Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
od 0 do 100 80,00 € 100,00 €
od 101 do 200 170,00 € 190,00 €
od 201 do 300 260,00 € 280,00 €
od 301 do 400 350,00 € 370,00 €
od 401 do 600 480,00 € 550,00 €
od 601 do 1000 770,00 € 800,00 €

Paušál zahŕňa:
kompletné spracovanie účtovníctva, vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH), vyhotovenie kontrolného výkazu, vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH priznaniu, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie štatistiky, vyhotovenie cestovných príkazov, účtovné poradenstvo.

Paušál nezahŕňa:
zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania PO a výkazov, vyhotovenie valného zhromaždenia o schválení hospodárskeho výsledku, uloženie schválenej UZ do RUZ

Čo ešte ovplyvňuje cenu:
1) stav dokladov – ich kompletnosť, zrozumiteľnosť, úplnosť
2) časová lehota, v ktorej musia byť doklady spracované, v závislosti od uvedeného sa cena navýši o prirážku až do výšky 50% ceny.
Cenník - Mzdy a personalistika:


1 zamestnanec (HPP, VPP, DoPČ, DoVP) 10,00 €

Sumy obsahujú:
vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, štvrťročný prehľad zo závislej činnosti, celoročné hlásenie o odvedenej dani zo závislej činnosti zhotovenie pracovnej zmluvy, zhotovenie dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.
Cenník služieb


Popis Cena služby
Účtovný zápis jednoduché účtovníctvo 0,60 €
Účtovný zápis podvojné účtovníctvo 0,80 €
Evidencia DPH a spracovanie DPH 10,00 €
Kontrolný výkaz k DPH 10,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 10,00 €
Priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00 €
Cestovný príkaz 5,00 €
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla 12,00 €
Spracovanie mesačnej štatistiky 10,00 €
Spracovanie štvrťročnej štatistiky 19,00 €
Spracovanie ročnej štatistiky 59,00 €
Spracovanie ročnej uzávierky klienta FO 100,00 €
Spracovanie ročnej uzávierky klienta PO 150,00 €
Konzultačná služba v oblasti účtovníctva, daní, finančné poradenstvo 20,00 €/hod


Spoločnosť Tax Reliability s.r.o., Liptovská 366, 900 42 Miloslavov má uzatvorené Komplexné poistenie podnikateľov
za výkon odbornej profesie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

© 2014 Tax Reliability s.r.o.