MZDY A PERSONALISTIKA


Našim zákazníkom poskytujeme v oblasti miezd a personalistiky tieto služby:


Vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
Registráciu zamestnávateľa
Registrácia zamestnancov
Zastupovanie klienta voči poisťovniam a daňovému úradu
Vypracovanie pracovnej zmluvy, prípadných dodatkov (personálne poradenstvo)
Vypracovanie mzdových dekrétov
Optimalizácia mzdových nákladov (mzdové poradenstvo)
Spracovanie podkladov pre výpočet miezd, odvodov a zrážok
Výpočet miezd, odvodov a zrážok
Spracovanie a odoslanie výkazov, prehľadov a hlásení na DÚ, SP, ZP
Štatistické výkazy
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
Spracovanie výstupov zo spracovania miezd

         - výplatné pásky
         - výplatné listiny
         - rekapitulácie miezd
         - mzdové listy zamestnancov
         - potvrdenia pre zamestnancov
         - evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
         - bankové príkazy na úhrady miezd, odvodov, preddavkov na daň, zrážok a daní

Spoločnosť Tax Reliability s.r.o., Liptovská 366, 900 42 Miloslavov má uzatvorené Komplexné poistenie podnikateľov
za výkon odbornej profesie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

© 2014 Tax Reliability s.r.o.